Teoman Duralı ile Felsefe Söyleşileri

Prof. Dr. Teoman Duralı, bu programda bizlere felsefe-bilim geleneğinin doğuşunu, serüvenini ve bu geleneğin nasıl bugünlere geldiğini tartışıyor. Batı ve Doğu düşünce dünyalarının hangi merhalelerden geçerek bugüne geldiğini anlatırken, bedava bir felsefe dersini dinliyoruz.