Sevdiğim Kelimeler: Aksülamel

Aksülamel: Aks ül amel olsa gerek. Sözlükler “tepki, reaksiyon” der. Ama bence karşılamaz. Örneği TDK Yahya Kemal’den vermiş:  “Hassasiyeti etrafta hiçbir aksülamel uyandırmazdı.”

Hani etki ve tepkideki gibi değil. Aks, akisden yansımaya gidersek böyle daha yumuşak bir durum var.