Nedim’den İstanbul Kasidesi: Kaside der vasf-ı İstanbul

Yahut tam adı ile “Kaside der vasf-ı İstanbul ve sitayiş-i Sadrazam İbrahim Paşa” o da kesmezse “Der-Vasf-ı Sa‘d-âbâd u İstanbul Der-Zımn-ı Medh-i İbrahîm Pâşâ” olarak söylenirmiş. Şiire çok yakın biri sayılmasam da, iyi şiirin çekimini hissedebiliyorum. İstanbul üzerine yazılmış pekçok iyi şiir olsa da Nedim’in İstanbul Kasidesi bir başka. 

Birazcık net araştırmasıyla sözlerine ve seslendirilmiş bir videosuna ulaşılabiliyor.

Bu şehr-i Sitanbul ki bi misl ü behâdır
Bir sengine yek pâre Acem mülkü fedâdır  

Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında
Hurşîd-i cihan-tâb ile tartılsa sezâdır  

Bir kân-ı niamdır ki anın gevheri ikbâl
Bir bağ-ı iremdir ki gülü izz ü alâdır  

Altında mı üstünde midir cennet-i a’lâ
El-hak bu ne halet bu ne hoş âb u hevâdır

Şiirin tamamına Antoloji sitesinden ulaşılabilir. Peki izahlı bir metin mi lazım. Ona da haberkalem sitesinde rastladım.

Ve seslendirmesi: