Paradigma’nın Yarattığı Mazlumlar, Zalimler

Paradigma, değerler dizisi yahut zihin haritası. Dünyayı algılayış, dünyaya bakış açısı. Meselelere yaklaşım şeklimiz. Ortak değerler ve davranış şekillerimizin bütünü. Tanımı hem kolay hem de zor.

“Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner” değiştirilemeyen paradigmanın sonucundan ötürü zalim ve mazlumun yer değiştirmesine neden oluyor. Dün alkışlarken bugün lanetliyoruz. Dün onaydı, bugün bana. Ona olunca alkış, bana olunca lanet okuma. Yukarıdan bakalım, özü aynı. Aynı paradigma. Dün susanlar, sevinenler, bugün bağırıyor, üzülüyor; dün bağıranlar, üzülenler bugün susuyor, seviniyor.

Mazlumu belirleyen kriter ile zalimi belirleyen kriter dün de başka, bugün de başka olsaydı; dün mazlum olmayacağı gibi, bugün de mazlum olmazdı. Hakeza zalim.

Aynı paradigma ile yarın kişiler / otorite değiştiğinde bu sefer başka mazlumlar ve başka zalimler ortaya çıkacaktır. Bugünün otoritesi yarının mazlumuna dönüşebilecektir. O nedenle otorite elde iken paradigmayı değiştirmek uzun vadede herkese yarayacaktır. Kolay mı? Çok zor. Paradigmayı isteyen, destekleyen, nimetlenenler, otorite olma kavgası verenlerin direncine karşı koymak çok zor.

İçerdeki bütün kavga zalim ben olayım, otorite ben olayım kavgası. Biraz geri durup paradigmayı sorgulamak yerine, kişiler ve olaylar üstünden kavga ediyoruz. Sonrasında istediğimiz gibi bir çözüm çıkmayınca da küfrü basıyoruz. Halbuki çıkmayacak, otoritenin istediği çözüm çıkacak. Bu çok berrak.