Yandex haritasındaki panorama çok fazla kolaylık getirdi

Malum her detayı hafızadan hatırlamaya olanak yok. Özellikle eski İstanbul fotoğraflarında çeşitli tespitler yaparken günümüz görünümlerine epeyce ihtiyacım oluyordu. Bunun için ise arşivimdeki fotoğraflara başvuruyordum. Tabii ki fotoğrafı bulmak bir mesele olduğu gibi, her yere ait elimde de fotoğraf bulunmuyordu.

İmdadıma http://harita.yandex.com.tr yetişti. O sokağa gitmeden oradaki durumu görebiliyorum. Fazla detay lazım olmadıkça buradaki genel görünümler ihtiyacımı karşılıyor. Bölgenin topografyasını da anlayabiliyorum.

Çok yeri gezmiş olmama rağmen her sokağa girmediğim gibi gözümden kaçanlar da oldu. Görmediğim kimi tarihi yapıların tam konumlarını da buradan yeniden ve doğru olarak tespit ettim.

Henüz Google Maps’i terketmiş değilim ama sokak görüntülerinde Yandex şimdilik en iyisi.