Veri kaydetme biçimleri

Veriyi kaydetme ortamları ve bunların aşamaları da önemli hale geliyor. Veriyi genellikle bilgisayardan kaydederiz. Ancak gelişen teknoloji ve iş yapma biçimleri muhakkak bir bilgisayar olmasını gerektirmiyor. Birbiriyle konuşuyor artık cihazlar.

Zaman zaman manuel kayıtlar olabileceği gibi otomatik olarak cihazlar veriyi gönderir ve kaydedilmesini sağlar.

Manuel kayıtları ofis ortamında olabileceği gibi gelişen teknolojiler, online veri giriş olanaklarının artmasından ötürü veriyi işin yapıldığı ve ihtiyacın olduğu anda kaydedilmesi önem kazanıyor.

Özellikle sahadan veriyi anlık almak hızlı karar verme yöntemlerini geliştirdiği gibi işyükünü de ciddi oranda azaltarak maliyet düşüşlerini sağlamaktadır. Bunun sonucunda yönetimsel kararlarında hızlı alınmasını sağlayacaktır. Veriyi kaydeden aynı zamanda işi yapan olduğu için dağıtılmış bir iş yükü olacaktır. Daha önceleri birileri işi yapar, birileri de sonradan bu verileri kaydederdi. Halen pek çok sektörde ve işyerinde kimi çalışanlar harıl harıl sadece veri girişi yapmaktadır.

Sahada bu işler için üretilmiş el terminalleri ile veri toplanabileceği gibi gelişen cep telefonu, android tabanlı cihazlar, akıllı kalemler, iPhone, iPad türü cihazlar ile de toplanabilir. Bunun yöntemini iş ve süreçlerin biçimi, bilgi güvenliği politikaları, bütçeler ve şirket kültürü belirleyecektir.

Tabiki cihazlar programlanırken personel profili de dikkate alınarak, kolay anlaşılır, hataları en aza indirecek ekran tasarımları yapılmalı; işe göre süreç oturtulmalıdır. Hatta zaman zaman işin durumuna göre her zaman online veri aktarımı gerçekleşemeyeceği varsayamı altında offline durumları da hesaba katarak tasarım yapılmalıdır. Verinin anlık gönderimi de kullanıcı inisiyatifine bırakılmamalıdır.